หน้าหลัก Word Power Made Easy

Word Power Made Easy

,
5.0 / 5.0
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
Exercises designed to develop vocabulary skills present words together with their pronunciations, definitions and use in sentences
ปี:
1991
ฉบับพิมพ์ครั้งที่:
Expanded and Complet
สำนักพิมพ์:
Pocket Books
ภาษา:
english
จำนวนหน้า:
528 / 676
ISBN 10:
067174190X
ISBN 13:
9780671741907
ไฟล์:
PDF, 1.86 MB
ดาวน์โหลด (pdf, 1.86 MB)

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด

 
21 comments
 
Jack joy
great
perfect
13 December 2014 (11:01) 
ali
really thank you for this site
03 June 2015 (11:16) 
utk
Guys, If anyone really wants to learn English, this is THE BOOK, This is like Feynman Lectures for people studying English. Epitome of a great book.
02 September 2015 (08:17) 
mega
Thanks for this awesome book to this great great
13 October 2015 (14:04) 
unrealbato
thanks so much guys for the great book :)
20 September 2016 (18:14) 
Shahid
Nice job
Thanks u very much. .
12 May 2017 (12:55) 
Ashraful
What a great book! Really good
08 October 2019 (21:27) 
Sue
someone recommend me to read it, hope it helpful
02 February 2020 (11:53) 
D.Quan
Highly recommend this book with my deep appreciation for the author.
25 April 2020 (13:23) 
Emute
thanks so much guys for the great book?
15 August 2020 (16:56) 
Mansoor
Very great and humble people
28 September 2020 (11:44) 
pumpinpan
thank you so much for such a good book
30 September 2020 (05:34) 
Arsh
The best book out there for intermediate level speakers who want to advance their english. This book, if followed as per Norman Lewis, will work wonders for you.
22 November 2020 (16:40) 
Ahmad khan zadran
please tell me how to learn advance vocabullary and which is adventagea books?
26 January 2021 (08:45) 
Adesh
Most precious site thanks alot
25 April 2021 (13:50) 
Adesh ugalmugale
Most precious site thanks alot
25 April 2021 (13:50) 
cwilliams
Extremely good book. Highly recommended
18 June 2021 (15:09) 
Dipak
This book is Extremely helpful for me. Loved it
30 June 2021 (05:43) 
Shanmukha Priya
This is so far the best site. Very helpful to the students. Thank you so much.
04 October 2021 (16:41) 
Danny
Wonderful book it is
11 October 2021 (07:20) 
lihan
I love this website!!!!
14 November 2021 (18:44) 

To post a review, please sign in or sign up
คุณเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่น ๆ มักจะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดแล้ว ผู้คนจะได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา
1

The Moral Animal: Why We Are the Way We Are. The New Science of Evolutionary Psychology

ปี:
1995
ภาษา:
english
ไฟล์:
EPUB, 1.57 MB
0 / 0
2

Brunch: A History

ปี:
2014
ภาษา:
english
ไฟล์:
EPUB, 3.34 MB
0 / 0
FIRST ANCHOR EBOOK EDITION, MARCH 2014
Copyright © 1949, 1978 by Norman Lewis
All rights reserved. Published in the United States by Anchor Books, a division of Random House LLC, New York, and in Canada

by Random House of Canada Limited, Toronto, Penguin Random House companies. Originally published in the United States by
Doubleday, a division of Random House LLC, New York, in 1949. This edition originally published by Pocket Books, a division
of Simon & Schuster, Inc., New York, in 1979

Anchor and colophon are registered trademarks of Random House LLC.
Extract from “Be a Perfect Speller in 30 Minutes,” by Norman Lewis, copyright © 1946, by Esquire, Inc. Reprinted from
February 1946 Coronet.

Extract from “How to Spell a Word,” by Norman Lewis, © copyright 1948, by Esquire, Inc. Reprinted from January 1949
Coronet.

Extract from “Mind Over Grammar,” by Norman Lewis, © copyright 1947, by Fawcett Publications, Inc.
Extract from “Can You Catch a Misspelled Word,” by Norman Lewis, © copyright 1948, by Fawcett Publications, Inc.
Extract from “Watch That Word,” by Norman Lewis, © copyright 1948, by Fawcett Publications, Inc.
eBook ISBN: 978-0-307-81749-5
www.anchorbooks.com
v3.1

TO:
My family and friends, who accepted, without apparent resentment and with barely
audible complaint, my complete self-isolation during the many months in which I totally
and shamefully neglected them while working on the revision of this book.
Especially: Mary; Margie Baldinger and the kids; Debbie and Allen Hubbert; Milton
Lewis; Karen and Bob Kopfstein; Leonard Vogel, one of America’s great painters, and
Shirley; gourmet cooks David and Janice Potts; Seymour and Nan Prog; Ruth and Leo; Dave
and Jan Hopkins; Carol and Marvin Colter; Bob Finnerty, my chess opponent, who says
that winning is all that counts; Doris Garcia; Eleanor and Robert Poitou; Mary El and Dick
Gayman—
Walter Garcia, Len Grandy, Don Jenkins; Sally Landsburg; Ted and Margaret Snyder;
Jean Bryan; Rhoda and Ralph Duenewald; George and Phyllis Juric; Bob and M; onica
Myers, Tony and Kathy Garcia, Jean Kachaturian; Margie Lopez and Jo Watson—
Myrtle and Ace, Donny and Estelle, Helen and Ben, Judy and Bob, Doris and Muriel,
Danny and Mary; in memoriam, Max and Frances—
Larry Scher, Chuck Nichamin, Sue Sullivan, Rosemary and Debbie Greenman, Alice
Hessing, Dave and Lynn Bisset, Danny Hernandez, John Arcadi and Peggy Arcadi, Norm
Ashley, Aaron Breitbart—
Lorin and Gloria Warner, Marty and Ros Chodos, Mahlon and Gwen Woirhaye, Leon and
Kay East, Marijane and Paul Paulsen, Helen and Russ Hurford, Elior and Sally Kinarthy—
Carolyn Russell, Rod Sciborski, Vera Laushkin, John Hahn, Liz Johnson, Leonora Davila,
Jim Hawley, Jerry Lenington, Jay Loughran, Susan Obler, Marilyn Houseman, Rita Scott,
Chris Hamilton, Joan Nay, Mary Lewis, Virginia Sandoval, Hazel Haas—
The staff and all my students at Rio Hondo College—
My editor at Doubleday, Jean Anne Vincent, who so patiently and cheerfully goaded,
prodded, pushed, wheedled, and cajoled me into finishing on time.
Also: I wish to thank Karen Kopfstein and Peggy Chulack for their promptness and care
in typing the manuscript.
Whittier, California
January 1978

CONTENTS
Cover
Title Page
Copyright
Dedication
How to Use This Book for Maximum Benefit
Why this is not a book to be read; how to learn to pronounce the new words correctly;
how the etymological approach works better than any other method for learning
words quickly and permanently; how to master nouns, verbs, adjectives, and adverbs
in ve to ten minutes; how to use the psychological principles of learning to sharpen
your verbal skills.
Disclaimer
PART ONE
GETTING OFF TO A GOOD START
1. How to Test Your Present Vocabulary
How vocabulary growth of the average adult compares with that of children; a
simple test to show you whether your vocabulary is below average, average, above
average, excellent, or superior in range, verbal speed, and responsiveness; important
evidence of the close relationship between vocabulary and success.
2. How to Start Building Your Vocabulary
How building your vocabulary will enrich your thinking, increase your self-assurance
in speaking and writing, and give you a better understanding of the world and of
yourself; why it is necessary to recapture the “powerful urge to learn”; why your age
makes little di erence; how this book is designed to build a college-size vocabulary in
two to three months.
3. How to Talk About Personality Types (Sessions 1–3)
Words that describe all kinds and sorts of people, including terms for self-interest,
reactions to the world, attitudes to others, skill and awkwardness, marital states,
hatred of man, of woman, and of marriage. How one session of pleasant work can
add more words to your vocabulary than the average adult learns in an entire year;
why it is necessary to develop a comfortable time schedule and then stick to it.
4. How to Talk About Doctors (Sessions 4–6)

Words that relate to medical specialists and specialties. Terms for experts in disorders
of the female organs; childhood diseases; skin ailments; skeletal deformities; heart
ailments; disorders of the nerves, mind, and personality. How self-discipline and
persistence will ultimately lead to complete mastery over words.
5. How to Talk About Various Practitioners (Sessions 7–10)
Words that describe a variety of professions, including those dealing with the human
mind; teeth; vision; feet; handwriting; aging; etc. How you are becoming more and
more conscious of the new words you meet in your reading.
6. How to Talk About Science and Scientists (Sessions 11–13)
Words that describe students of human development, of the heavens, of the earth, of
plant and animal life, of insect forms, of words and language, of social organization.
Books on psychology that will add immeasurably both to your store of new words
and ideas, and also to your understanding of yourself and of other people.
7. How to Talk About Liars and Lying (Sessions 14–17)
Words that accurately label di erent types of liars and lying. Terms that relate to
fame, artistry, reform, heredity, time, place, su ering, etc. Four lasting bene ts you
have begun to acquire from your work in vocabulary building.
8. How to Check Your Progress: Comprehensive Test I (Session 18)
A 120-item test of your learning in Part I.
PART TWO
GAINING INCREASED MOMENTUM
9. How to Talk About Actions (Sessions 19–23)
Verbs that accurately describe important human activities. Excursions into expressive
terms for good and evil, doing, saying, wishing, and pleasing. Further proof that you
can learn, in a few weeks or less, more new words than the average adult learns in
an entire year.
10. How to Talk About Various Speech Habits (Sessions 24–27)
Words that explore in depth all degrees and kinds of talk and silence. More books
that will increase your alertness to new ideas and new words.
11. How to Insult Your Enemies (Sessions 28–31)
Terms for describing a disciplinarian, toady, dabbler, provocative woman,

ag-

waver, possessor of a one-track mind, freethinker, su erer from imaginary ailments,
etc. Excursions into words relating to father and mother, murder of all sorts, sexual
desires, and various manias and phobias. Magazines that will help you build your
vocabulary.
12. How to Flatter Your Friends (Sessions 32–37)
Terms for describing friendliness, energy, honesty, mental keenness, bravery, charm,
sophistication, etc. Excursions into expressive words that refer to ways of eating and
drinking, believing and disbelieving, looking and seeing, facing the present, past,
and future, and living in the city and country. How the new words you are learning
have begun to influence your thinking.
13. How to Check Your Progress: Comprehensive Test II (Session 38)
A 120-item test of your achievement in Part II.
PART THREE
FINISHING WITH A FEELING OF COMPLETE SUCCESS
14. How to Talk About Common Phenomena and Occurrences (Sessions 39–41)
Words for poverty and wealth, direct and indirect emotions, not calling a spade a
spade, banter and other light talk, animallike contentment, homesickness, meateating, and di erent kinds of secrecy. Excursions into terms expressive of goodness,
of hackneyed phraseology, of human similarity to various animals, of kinds of sound,
etc. How to react to the new words you meet in your reading.
15. How to Talk About What Goes On (Sessions 42–44)
Verbs that show exhaustion, criticism, self-sacri ce, repetition, mental stagnation,
pretense, hinting, soothing, sympathizing, indecision, etc. How you can increase your
vocabulary by picking your friends’ brains.
16. How to Talk About a Variety of Personal Characteristics (Sessions 45–46)
Adjectives that describe insincere humility, dissatisfaction, snobbery, courtesy to
women, nancial embarrassment, sadness, etc. How increasing your vocabulary has
begun to change the intellectual climate of your life.
17. How to Check Your Progress: Comprehensive Test III (Session 47)
A 120-item test of your achievement in Part III.
18. How to Check Your Standing as an Amateur Etymologist

Answers to Teaser Questions in Chapters 3–, 9–12, and 14–16.
19. How to Keep Building Your Vocabulary
The ve simple, but vital, steps to take so that you can keep your vocabulary ever
developing, ever increasing. How your vocabulary will continue to grow only if you
remain on the search for new ideas. The best means for making this search successful.
Appendix: Some Esoteric Phobias
Other Books by This Author

BRIEF INTERMISSIONS
1. Test Your Grammar
A thirty-sentence test of your ability to use words correctly. Is your English average,
above average, or nearly perfect?
2. Random Notes on Modern Usage
Grammatical usage is becoming more liberal every day—is your speech neither
affected nor illiterate? Simple rules for fifteen important expressions.
3. How Grammar Changes
Grammar follows the speech habits of educated people—how does your grammar
measure up in your use of nine common expressions?
4. How to Avoid Being a Purist
There is no reason for being overprecise in your speech—but do you also avoid
barbarisms and illiterate expressions?
5. How to Speak Naturally
Nine more expressions of which you must be careful.
6. Do You Always Use the Proper Word?
A twenty-five sentence check on your increasing linguistic ability.
7. Some Interesting Derivations
How words come from the names of people and places.
8. How to Spell a Word
You can eliminate all your spelling difficulties—provided you know the tricks.
9. Take This Spelling Test
Proof that you are becoming a better speller.
10. Another Check on Your Spelling
Further tests to nail home the correct spellings of common but difficult words.

HOW TO USE THIS BOOK FOR MAXIMUM BENEFIT

1. this is not a reading book…
Don’t read this book!
Instead, work with it. Talk aloud to it, talk back to it—use your voice, not just your eyes
and mind.
Learning, real learning, goes on only through active participation.
When a new word occurs in a chapter, say it aloud! (The phonetic respelling will help you
pronounce it correctly.)1
When you do the matching exercises, keep track of your responses. (Check the key that
immediately follows each exercise.)
When you do the “Yes-No,” “True-False,” or “Same-Opposite” exercises, keep track of
your responses, then check with the key when you have completed the whole exercise.
When you are asked to ll in words that t de nitions, write your answers on a piece of
paper; then check the key both to see if you have responded with the right word and also to
make sure your spelling is correct.
When you do the Review of Etymology exercises, make sure to ll in the English word
containing the pre x, root, or su x required—use a chapter word, or any other word that
comes to mind. (Coin words if you like!)
Pay special attention to the Chapter Reviews. Are the words still fresh in your mind? Do
you remember the meaning of each root studied in the previous sessions? In these Reviews,
you are not only testing your learning but also tightening up any areas in which you
discover lacks, weaknesses, or lapses of memory.
2. master the pronunciation system!
Saying words aloud, and saying them right, is half the battle in feeling comfortable and
assured with all the new words you are going to learn. Every word taught is respelled to
show its pronunciation, so pay close attention to how the phonetic symbols work.
(a) First, master the “schwa”!
Almost every English word of two or more syllables contains one or several syllables in
which the vowel sound is said very quickly. For example:
“Linda spoke to her mother about a different idea she had.”
→Read the previous sentence aloud at normal conversational speed.
Read it again. Listen to how the -a of Linda; the -er of mother; the a- of about; the -er and
-ent of different; and the -a of idea sound.
Very quick—very short! Right?
Phonetically respelled, these words are represented as:
1. Linda

LIN′-dƏ

2. mother

MU

′-Ər

3. about

Ə-BOWT′

4. different

DIF′-Ər-Ənt

5. idea

ī-DEE′-Ə

1. previous

PREE′-vee-Əs

2. sentence

SEN′-tƏns

3. aloud

Ə-LOWD′

4. normal

NAWR′-mƏl

5. conversational

kon′-vƏr-SAY′-shƏn-Əl

The symbol “Ə,” called a schwa, represents the quick, short vowel sound in the ve words
above.
Now look back at the sentence preceded by an arrow.
The italicized words are rewritten as:

You will nd Ə in almost all words that are phonetically respelled throughout this book.
Say the five italicized words aloud and make sure you understand how the schwa (Ə) sounds.
(b) Next, understand accent.
Look at word (5) above: conversational: kon′-vƏr-SAY′-shƏn-Əl. Note that there are two
accent marks, one on kon′, another on SAY′. Note also that kon′ is in lower-case letters,
SAY′ in capitals. Both syllables are stressed, but the one in capitals (SAY′) sounds stronger
(or louder) than the one in lower case (kon′). Say conversational aloud, noting the
difference.
Say these three words, taken from Chapter 3, aloud, noticing the variation in stress
between the lower-case and the capitalized syllables:
1. egomaniacal

ee′-gō-mƏ-NĪ′-Ə-kƏl

2. altercation

awl′-tƏr-KAY′-shƏn

3. anthropological

an′-thrƏ-p Ə-LOJ′-Ə-kƏl

(c) Be careful of the letter “S” (or “s”) in phonetic respellings. S (or s) is always hissed, as in
see, some, such. After an -n, you will be tempted to buzz (or “voice”) the -s, because nal -ns
is usually pronounced -nz, as in wins, tons, owns, etc. (Say these three words aloud—hear
the z at the end?) Resist the temptation! S (or s) is always hissed in phonetic respellings!
Say these words aloud:
1. ambivalence 2

am-BIV′-Ə-lƏns

2. affluence

AF′-l -Əns

3. opulence

OP′-yƏ-lƏns

4. sentence

SEN′-tƏns

(d) The symbol ī or Ī is pronounced eye, to rhyme with high, sigh, my, etc., no matter where
you find it. For example:
1. fights

FĪTS

2. spy

SPĪ

3. malign

mƏ-LĪN′

4. civilize

SIV′-Ə-līz′

[I or i (without the top bar) is pronounced as in it, sit, pitch.]
(e) All consonants have their normal sounds.
Except for G (or g), which is always pronounced as in give, girl, get, go.
1. agree

Ə-GREE′

2. pagan

PAY′-gƏn

3. again

Ə-GEN′

(f) The vowel sounds are as follows:
SYMBOL

EXAMPLE

1. A, a

cat (KAT)

2. E, e

wet (WET)

3. I, i

sit (SIT)

4. O, o

knot (NOT)

5. U, u

nut (NUT)

6. AH, ah

martinet (mahr′-tƏ-NET′)

7. AW, aw

for (FAWR); incorrigible (in-KAWR′-Ə-jƏ-bƏl)

8. AY, ay

ate (AYT); magnate (MAG′-nayt)

9. EE, ee

equal (EE′-kwƏl); clandestinely (klan-DES′-tƏn-lee)

10. Ō, ō

toe (TŌ); concerto (kƏn-CHUR′-tō)

11.

,

book (B

12.

,

doom (D

K); prurient (PR
M); blue (BL

13. OW, ow

about (Ə-BOWT′)

14. OY, oy

soil (SOYL)

)

R′-ee-Ənt)

15. ING, ing

taking (TAYK′-ing)

(g) TH or th is pronounced as in thing;

or

is pronounced as in this.

3. a word (or words) on western and eastern pronunciation
In the New York City area, and in parts of New Jersey and other eastern states, the
syllables -ar, -er, -or, -o , and -aw are pronounced somewhat di erently from the way they
are said in the Midwest and in the West.
In New York City, for example, the words below are generally pronounced as follows:
orange

AHR′-Ənj

talk

TAWK

coffee

KAW′-fee

sorority

sƏ-RAHR′-Ə-tee

incorrigible

in-KAHR′-Ə-jƏ-bƏl

disparage

dis-PAR′-Əj (A as in HAT)

merry

MER′-ee (E as in WET)

marry

MAR′-ee (A as in HAT)

astronaut

AS′-trƏ-nawt′

Harry

HAR′-ee (A as in HAT)

In the Midwest and West, on the other hand, the same words are usually said
approximately as follows:
orange

AWR′-Ənj

talk

TOK

coffee

KOF′-ee

sorority

sƏ-RAWR′-Ə-tee

incorrigible

in-KAWR′-Ə-jƏ-bƏl

disparage

dis-PAIR′-Əj

merry

MAIR′-ee

marry

MAIR′-ee

astronaut

AS′-trƏ-not′

Harry

HAIR′-ee

Nothing so radical here that a person brought up in Brooklyn or the Bronx cannot
understand a native of Los Angeles or San Francisco—it’s just that each one thinks the other
has an accent!
In California, for example, Mary, merry, and marry sound almost exactly alike—in New
York, they are usually heard as quite different words.
(So, to be sexist for a moment, if the men at a party in Manhattan say, “Let’s all make
merry!”, Mary doesn’t feel that she is about to be seduced by the males!)
In the phonetic respellings throughout the book, the western pronunciations of words
with the syllables remarked on above are used. This is done largely because I myself have
lived in the Los Angeles area for some fourteen years, and have had to retrain my
pronunciation (having come from New York City, where I was born, and lived all my life
until 1964) so that my friends and students would stop making fun of the way I speak.
Neither form of pronunciation is any better nor any more euphonious than the other.
Throughout the country, pronunciation varies not only from region to region or state to
state, but often from city to city! The changes are slight and subtle, but they do exist, and
an expert can easily pinpoint the geographical source of a person’s language patterns
almost down to a few square miles in area.
If you are an Easterner, you will have no di culty translating the pronunciations of
words like sorority, incorrigible, disparage, and astronaut (all words discussed in later
chapters) into your own comfortable language patterns.
4. why etymology?
Etymology (et′-Ə-MOL′-Ə-jee) deals with the origin or derivation of words.
When you know the meaning of a root (for example, Latin ego, I or self), you can better
understand, and more easily remember, all the words built on this root.
Learn one root and you have the key that will unlock the meanings of up to ten or twenty words
in which the root appears.
Learn ego and you can immediately get a handle on egocentric, egomaniac, egoist, egotist,
and alter ego.
Learn anthropos (Greek, mankind), and you will quickly understand, and never forget,
anthropology, misanthropy, anthropoid, anthropocentric, anthropomorphic, philanthropy, and
anthropophobia. Meet any word with anthropo- in it, and you will have at least some idea of
its meaning.
In the etymological (et′Ə-mƏ-LOJ′-Ə-kƏl) approach to vocabulary building:
You will learn about prefixes, roots, and suffixes—
You will be able to figure out unfamiliar words by recognizing their structure, the building
blocks from which they are constructed—
You will be able to construct words correctly by learning to put these building blocks
together in the proper way—and
You will be able to derive verbs from nouns, nouns and verbs from adjectives, adjectives
from nouns, etc.—and do all this correctly.

Learn how to deal with etymology and you will feel comfortable with words—you will use new
words with self-assurance—you will be able to gure out thousands of words you hear or read
even if you have never heard or seen these words before.
That’s why the best approach to new words is through etymology3—as you will discover
for yourself as soon as you start to work on chapter 3!
5. but what are nouns, verbs, and adjectives?
You probably know.
But if you don’t, you can master these parts of speech (and reference will be made to
noun forms, verb forms, and adjective forms throughout the book) within the next ve
minutes.
(a) A noun is a word that can be preceded by a, an, the, some, such, or my.
An egoist (noun)
Such asceticism (noun)
The misogynist (noun)
(Nouns, you will discover, often end in conventional suffixes: -ness, -ity, -ism, -y, -ion, etc.)
(b) A verb is a word that fits into the pattern, “Let us ___.” A verb has a past tense.
Let us equivocate (verb)—past tense: equivocated.
Let us alternate (verb)—past tense: alternated.
Let us philander (verb)—past tense: philandered.
(Verbs, you will discover, often end in conventional suffixes: -ate, -ize, -fy, etc.)
(c) An adjective is a word that fits into the pattern, “You are very___.”
You are very egoistic (adjective).
You are very introverted (adjective).
You are very misogynous (adjective).
(Adjectives, you will discover, often end in conventional su xes: -ic, -ed, -ous, -al, -ive,
etc.)
And adverbs, of course, are generally formed by adding -ly to an adjective: misogynousmisogynously; educational-educationally; etc.
That’s all there is to it! (Did it take more than five minutes? Maybe ten at the most?)
6. how to work for best results
If you intend to work with this book seriously (that is, if your clear intention is to add a
thousand or more new words to your present vocabulary—add them permanently,
unforgettably—add them so successfully that you will soon nd yourself using them in
speech and writing), I suggest that you give yourself every advantage by carefully
following the laws of learning:
(a) Space your learning.
Beginning with Chapter 3, every chapter will be divided into “sessions.” Each session
may take one half hour to an hour and a half, depending on the amount of material and on

your own speed of learning.
Do one or two sessions at a time—three if you’re going strong and are all involved—and
always decide when you stop exactly when you will return. (I remind you to do this later in
the book, since such a procedure is of crucial importance.)
(b) Do not rush—go at your own comfortable speed.
Everyone learns at a di erent pace. Fast learners are no better than slow learners—it’s
the end result that counts, not the time it takes you to finish.
(c) Review.
When you start a new session, go back to the last exercise of the previous session (usually
Can you recall the words? or Chapter Review), cover your answers, and test your retention—
do you have quick recall after a day or so has elapsed?
(d) Test yourself.
You are not aiming for a grade, or putting your worth on the line, when you take the
three Comprehensive Tests (Chapters 8, 13, and 17)—rather you are discovering your
weaknesses, if any; deciding where repairs have to be made; and, especially, experiencing a
feeling of success at work well done. (In learning, too, nothing succeeds like success!)
Use these three tests, as well as the abundant drill exercises, as aids to learning. No one is
perfect, no one learns in the exact same way or at the same rate as anyone else. Find the
optimum technique and speed for your unique learning patterns—and then give yourself
every opportunity to exploit your actual, latent, and potential abilities.
But most important (as I will remind you several times throughout the book)—develop a routine
and stick to it!

1

The system of pronunciation symbols will be thoroughly explained in Section 2 of this chapter.

2

All unusual words in this chapter are taught in later chapters of the book.

3

Incidentally, Latin scholars will notice that I present a Latin verb in the rst person singular, present tense (verto, I turn), but

call it an in nitive (verto, to turn). I do this for two reasons: 1) verto is easier for a non-Latin scholar to pronounce (the actual

in nitive, vertere, is pronounced WAIR′-tƏ-ray); and 2) when I studied Latin fty years ago, the convention was to refer to a
verb by using the first person singular, present tense.

If you are not a Latin scholar, you need not bother to read this footnote—if you’ve already done so, forget it!

Disclaimer:
Occasionally in these pages, owing to the de ciency of the English language, I have used
he/him/his meaning he or she/him or her/his or her in order to avoid awkwardness of style.
He, him, and his are not intended as exclusively masculine pronouns—they may refer to
either sex or to both sexes.

PART ONE

GETTING OFF TO A GOOD START

1
HOW TO TEST YOUR PRESENT VOCABULARY

Once—as a child—you were an expert, an accomplished virtuoso, at learning new words.
Today, by comparison, you are a rank and bumbling amateur.
Does this statement sound insulting?
It may be—but if you are the average adult, it is a statement that is, unfortunately, only
too true.
Educational testing indicates that children of ten who have grown up in families in which
English is the native language have recognition vocabularies of over twenty thousand
words—
And that these same ten-year-olds have been learning new words at a rate of many hundreds a
year since the age of four.
In astonishing contrast, studies show that adults who are no longer attending school
increase their vocabularies at a pace slower than twenty-five to fifty words annually.
How do you assess your own vocabulary?
Is it quantitatively healthy?
Rich in over-all range?
Responsive to any situation in which you may find yourself?
Truly indicative of your intellectual potential?
More important, is it still growing at the same rapid clip as when you were a child?
Or, as with most adults, has your rate of increase dropped drastically since you left
school? And if so, do you now feel that your vocabulary is somewhat limited, your verbal
skills not as sharp as you would like them to be?
Let us check it out.
I challenge you to a series of tests that will measure your vocabulary range, as well as
your verbal speed and responsiveness.

A TEST OF VOCABULARY RANGE
Here are sixty brief phrases, each containing one italicized word; it is up to you to check
the closest de nition of each such word. To keep your score valid, refrain, as far as
possible, from wild guessing. The key will be found at the end of the test.
1. disheveled appearance:
(a) untidy; (b) fierce, (c) foolish, (d) peculiar, (e) unhappy
2. a baffling problem:
(a) difficult, (b) simple, (c) puzzling, (d) long, (e) new
3. lenient parent:
(a) tall, (b) not strict, (c) wise, (d) foolish, (e) severe
4. repulsive personality:
(a) disgusting, (b) attractive, (c) normal, (d) confused, (e) conceited
5. audacious attempt:
(a) useless, (b) bold, (c) foolish, (d) crazy, (e) necessary
6. parry a blow:
(a) ward off, (b) fear, (c) expect, (d) invite, (e) ignore
7. prevalent disease:
(a) dangerous, (b) catching, (c) childhood, (d) fatal, (e) widespread
8. ominous report:
(a) loud, (b) threatening, (c) untrue, (d) serious, (e) unpleasant
9. an incredible story:
(a) true, (b) interesting, (c) well-known, (d) unbelievable, (e) unknown
10. an ophthalmologist:
(a) eye doctor, (b) skin doctor, (c) foot doctor, (d) heart doctor, (e) cancer specialist
11. will supersede the old law:
(a) enforce, (b) specify penalties for, (c) take the place of, (d) repeal, (e) continue
12. an anonymous donor:
(a) generous, (b) stingy, (c) well-known, (d) one whose name is not known, (e)
reluctant
13. performed an autopsy: (a) examination of living tissue, (b) examination of a corpse to
determine the cause of death, (c) process in the manufacture of optical lenses, (d)
operation to cure an organic disease, (e) series of questions to determine the causes of
delinquent behavior
14. an indefatigable worker:
(a) well-paid, (b) tired, (c) skillful, (d) tireless, (e) pleasant
15. a confirmed atheist:
(a) bachelor, (b) disbeliever in God, (c) believer in religion, (d) believer in science, (e)
priest
16. endless loquacity:
(a) misery, (b) fantasy, (c) repetitiousness, (d) ill health, (e) talkativeness

17. a glib talker:
(a) smooth, (b) awkward, (c) loud, (d) friendly, (e) boring
18. an incorrigible optimist:
(a) happy, (b) beyond correction or reform, (c) foolish, (d) hopeful, (e) unreasonable
19. an ocular problem:
(a) unexpected, (b) insoluble, (c) visual, (d) continual, (e) imaginary
20. a notorious demagogue:
(a) rabble-rouser, (b) gambler, (c) perpetrator of financial frauds, (d) liar, (e)
spendthrift
21. a naïve attitude:
(a) unwise, (b) hostile, (c) unsophisticated, (d) friendly, (e) contemptuous
22. living in affluence:
(a) difficult circumstances, (b) countrified surroundings, (c) fear, (d) wealth, (e) poverty
23. in retrospect:
(a) view of the past, (b) artistic balance, (c) anticipation, (d) admiration, (e) second
thoughts
24. a gourmet:
(a) seasoned traveler, (b) greedy eater, (c) vegetarian, (d) connoisseur of good food, (e)
skillful chef
25. to simulate interest:
(a) pretend, (b) feel, (c) lose, (d) stir up, (e) ask for
26. a magnanimous action:
(a) puzzling, (b) generous, (c) foolish, (d) unnecessary, (e) wise
27. a clandestine meeting:
(a) prearranged, (b) hurried, (c) important, (d) secret, (e) public
28. the apathetic citizens:
(a) made up of separate ethnic groups, (b) keenly vigilant of their rights, (c) politically
conservative, (d) indifferent, uninterested, uninvolved, (e) terrified
29. to placate his son:
(a) please, (b) help, (c) find a job for, (d) make arrangements for, (e) change a feeling
of hostility to one of friendliness
30. to vacillate continually:
(a) avoid, (b) swing back and forth in indecision, (c) inject, (d) treat, (e) scold
31. a nostalgic feeling:
(a) nauseated, (b) homesick, (c) sharp, (d) painful, (e) delighted
32. feel antipathy:
(a) bashfulness, (b) stage fright, (c) friendliness, (d) hostility, (e) suspense
33. be more circumspect:
(a) restrained, (b) confident, (c) cautious, (d) honest, (e) intelligent
34. an intrepid fighter for human rights:
(a) fearless, (b) eloquent, (c) popular, (d) experienced, (e) famous
35. diaphanous material:
(a) strong, (b) sheer and gauzy, (c) colorful, (d) expensive, (e) synthetic

36. a taciturn host:
(a) stingy, (b) generous, (c) disinclined to conversation, (d) charming, (e) gloomy
37. to malign his friend:
(a) accuse, (b) help, (c) disbelieve, (d) slander, (e) introduce
38. a congenital deformity:
(a) hereditary, (b) crippling, (c) slight, (d) incurable, (e) occurring at or during birth
39. a definite neurosis:
(a) plan, (b) emotional disturbance, (c) physical disease, (d) feeling of fear, (e) allergic
reaction
40. made an unequivocal statement:
(a) hard to understand, (b) lengthy, (c) politically motivated, (d) clear and forthright,
(e) supporting
41. vicarious enjoyment:
(a) complete, (b) unspoiled, (c) occurring from a feeling of identification with another,
(d) long-continuing, (e) temporary
42. psychogenic ailment:
(a) incurable, (b) contagious, (c) originating in the mind, (d) intestinal, (e) imaginary
43. an anachronous attitude:
(a) unexplainable, (b) unreasonable, (c) belonging to a different time, (d) out of place,
(e) unusual
44. her iconoclastic phase:
(a) artistic, (b) sneering at tradition, (c) troubled, (d) difficult, (e) religious
45. a tyro:
(a) dominating personality, (b) beginner, (c) accomplished musician, (d) dabbler, (e)
serious student
46. a laconic reply:
(a) immediate, (b) assured, (c) terse and meaningful, (d) unintelligible, (e) angry
47. semantic confusion:
(a) relating to the meaning of words, (b) pertaining to money, (c) having to do with
the emotions, (d) relating to mathematics, (e) caused by inner turmoil
48. cavalier treatment:
(a) courteous, (b) haughty and highhanded, (c) negligent, (d) affectionate, (e)
expensive
49. an anomalous situation:
(a) dangerous, (b) intriguing, (c) unusual, (d) pleasant (e) unhappy
50. posthumous child:
(a) cranky, (b) brilliant, (c) physically weak, (d) illegitimate, (e) born after the death of
the father
51. feels enervated:
(a) full of ambition, (b) full of strength, (c) completely exhausted, (d) troubled, (e) full
of renewed energy
52. shows perspicacity:
(a) sincerity, (b) mental keenness, (c) love, (d) faithfulness, (e) longing

53. an unpopular martinet:
(a) candidate, (b) supervisor, (c) strict disciplinarian, (d) military leader, (e)
discourteous snob
54. gregarious person:
(a) outwardly calm, (b) very sociable, (c) completely untrustworthy, (d) vicious, (e) selfeffacing and timid
55. generally phlegmatic:
(a) smug, self-satisfied, (b) easily pleased, (c) nervous, high-strung, (d) emotionally
unresponsive, (e) lacking in social graces
56. an inveterate gambler:
(a) impoverished, (b) successful, (c) habitual, (d) occasional, (e) superstitious
57. an egregious error:
(a) outstandingly bad, (b) slight, (c) irreparable, (d) unnecessary, (e) deliberate
58. cacophony of a large city:
(a) political administration, (b) crowded living conditions, (c) cultural advantages, (d)
unpleasant noises, harsh sounds, (e) busy traffic
59. a prurient adolescent:
(a) tall and gangling, (b) sexually longing, (c) clumsy, awkward, (d) sexually attractive,
(e) soft-spoken
60. uxorious husband:
(a) henpecked, (b) suspicious, (c) guilty of infidelity, (d) fondly and foolishly doting on
his wife, (e) tightfisted, penny-pinching

KEY: 1–a, 2–c, 3–b, 4–a, 5–b, 6–a, 7–e, 8–b, 9–d, 10–a, 11–c, 12–d, 13–b, 14–d, 15–b, 16–e,
17–a, 18–b, 19–c, 20–a, 21–c, 22–d, 23–a, 24–d, 25–a, 26–b, 27–d, 28–d, 29–e, 30–b,
31–b, 32–d, 33–c, 34–a, 35–b, 36–c, 37–d, 38–e, 39–b, 40–d, 41–c, 42–c, 43–c, 44–b,
45–b, 46–c, 47–a, 48–b, 49–c, 50–e, 51–c, 52–b, 53–c, 54–b, 55–d, 56–c, 57–a, 58–d,
59–b, 60–d
Your score (one point for each correct choice): ____________
The Meaning of Your Score:

0–11:

below average

12–35:

average

36–48:

above average

49–54:

excellent

55–60:

superior

A TEST OF VERBAL SPEED
PART

1

This is a timed test.
In no more than three minutes (time yourself, or have someone time you), decide whether
the word in column B is the same (or approximately the same) in meaning as the word in
column A; opposite (or approximately opposite) in meaning; or whether the two words are
merely different.
Circle S for same, O for opposite, and D for different.
You will not have time to dawdle or think too long, so go as fast as you can.
COLUMN A

COLUMN B

1. sweet

sour

S

O

D

2. crazy

insane

S

O

D

3. stout

fat

S

O

D

4. big

angry

S

O

D

5. danger

peril

S

O

D

6. help

hinder

S

O

D

7. splendid

magnificent

S

O

D

8. love

hate

S

O

D

9. stand

rise

S

O

D

10. furious

violent

S

O

D

11. tree

apple

S

O

D

12. doubtful

certain

S

O

D

13. handsome

ugly

S

O

D

14. begin

start

S

O

D

15. strange

familiar

S

O

D

16. male

female

S

O

D

17. powerful

weak

S

O

D

18. beyond

under

S

O

D

19. live

die

S

O

D

20. go

get

S

O

D

21. return

replace

S

O

D

22. growl

weep

S

O

D

23. open

close

S

O

D

24. nest

home

S

O

D

25. chair

table

S

O

D

26. want

desire

S

O

D

27. can

container

S

O

D

28. idle

working

S

O

D

29. rich

luxurious

S

O

D

30. building

structure

S

O

D

PART

2

This is also a timed test.
In no more than three minutes (again, time yourself or have someone time you), write
down as many different words as you can think of that start with the letter D.
Do not use various forms of a word, such as do, doing, does, done, doer, etc.
Space is provided for 125 words. You are not expected to reach that number, but write as
fast as you can and see how many blanks you can fill in before your time is up.

KEY: Part 1: 1–O, 2–S, 3–S, 4–D, 5–S, 6–O, 7–S, 8–O, 9–S, 10–S, 11–D, 12–O, 13–O, 14–S,
15–O, 16–O, 17–O, 18–D, 19–O, 20–D, 21–S, 22–D, 23–O, 24–S, 25–D, 26–S, 27–
S, 28–O, 29–S, 30–S
Part 2: Any English word starting with D is correct unless it is merely another form
of a previous word on the list.
Scoring:
PART

1

If you have up to 10 correct answers, credit your score with 25 points.
If you have 11–20 correct answers, credit your score with 50 points.
21–25 correct answers—75 points.
26–30 correct answers—100 points.
Your Score on Part 1:___
PART

2

Up to 30 words:

25 points

31–50 words:

50 points

51–70 words:

75 points

71–125 words:

100 points
Your Score on Part 2: ___

TOTAL SCORE

The meaning of your verbal speed score:

On Verbal Speed: ___
50:

below average

75:

average

100:
125–150:

above average
excellent

175–200:

superior

A TEST OF VERBAL RESPONSIVENESS
PART

1

Write in the blank in column B a word starting with the letter P that is the same, or
approximately the same, in meaning as the word given in column A.
Example: look
peer_____________________________
Warning: Every answer must start with the letter P.
A

B

1. bucket

____________

2. trousers

____________

3. maybe

____________

4. forgive

____________

5. separate

____________

6. likely

____________

7. annoy

____________

8. good-looking

____________

9. picture

____________

10. choose

____________

11. ugly

____________

12. go

____________

13. dish

____________

14. location

____________

15. stone

____________

16. inactive

____________

17. fussy

____________

18. suffering

____________

19. castle

____________

20. gasp

____________

21. fear

____________

22. twosome

____________

23. artist

____________

24. sheet

____________

25. collection

____________

PART

2

Write in the blank in column B a word starting with the letter G that is opposite,
approximately opposite, or in contrast to the word given in column A.
Example: stop
go
Warning: Every answer must start with the letter G.
A

B

1. lose

____________

2. midget

____________

3. special

____________

4. lady

____________

5. take

____________

6. moron

____________

7. sad

____________

8. boy

____________

9. happy

____________

10. plain

____________

11. hello

____________

12. here

____________

13. bad

____________

14. ugly

____________

15. stingy

____________

16. awkward

____________

17. little

____________

18. rough

____________

19. bride

____________

20. ripe

____________

21. unwanting

____________

22. unprotected

____________

23. experienced

____________

24. scarcity

____________

25. unappreciative

____________

KEY, Part 1: If more than one answer is given, count as correct any word you have written
that is the same as any one of the answers.
1–pail, pan, 2–pants, 3–perhaps, possibly, probably, 4–pardon, 5–part, 6–
probable, possible, perhaps, 7–pester, 8–pretty, 9–photograph, painting, 10–
pick, 11–plain, 12–proceed, 13–plate, platter, 14–place, 15–pebble, 16–passive,
17–particular, picky, 18–pain, 19–palace, 20–pant, pu , 21–panic, 22–pair, 23–
painter, 24–page, 25–pack
Part 2: If more than one answer is given, count as correct any word you have written
that is the same as any one of the answers.
1–gain, get, garner, grab, glean, grasp, grip, 2–giant, gigantic, great, gross, 3–
general, 4–gentleman, 5–give, 6–genius, 7–glad, gleeful, gleesome, 8–girl, 9–
gloomy, glum, grieving, grumpy, 10–gaudy, grand, grandiose, 11–goodbye, 12–
gone, 13–good, 14–good-looking, 15–generous, giving, 16–graceful, 17–great,
giant, gigantic, 18–gentle, 19–groom, 20–green, 21–greedy, grasping, 22guarded, 23–green, 24–glut, gobs, 25–grateful
Scoring:
Score Parts 1 and 2 together. Write in the blank the total number of correct responses you
made: ____________
The meaning of your verbal responsiveness score:
0–10:

below average

11–20:

average

21–30:

above average

31–40:

excellent

41–50:

superior

VOCABULARY AND SUCCESS
Now you know where you stand. If you are in the below average or average group, you
must consider, seriously, whether an inadequate vocabulary may be holding you back. (If
you tested out on the above average, excellent, or superior level, you have doubtless
already discovered the unique and far-reaching value of a rich vocabulary, and you are
eager to add still further to your knowledge of words.)
Let us examine, brie y, some of the evidence that points to the close relationship
between vocabulary and personal, professional, and intellectual growth.
The Human Engineering Laboratory found that the only common characteristic of
successful people in this country is an unusual grasp of the meanings of words. The
Laboratory tested the vocabularies of thousands of people in all age groups and in all walks
of life—and discovered that those people drawing down the highest salaries made the
highest scores. Consider very thoughtfully the explanation that the director of the
Laboratory offered for the relationship between vocabulary and success:
“Why do large vocabularies characterize executives and possibly outstanding men and
women in other elds? The nal answer seems to be that words are the instruments by
means of which men and women grasp the thoughts of others and with which they do
much of their own thinking. They are the tools of thought.”
There is other evidence.
At many universities, groups of freshmen were put into experimental classes for the sole
purpose of increasing their knowledge of English words. These groups did better in their
sophomore, junior, and senior years than control groups of similarly endowed students who did
not receive such training.
And still more evidence:
At the University of Illinois, entering students were given a simple twenty-nine-word
vocabulary test. The results of this test could be used, according to Professor William D.
Templeman, to make an accurate prediction of future academic success—or lack of success
—over the entire four year college course. “If a student has a superior vocabulary,” states
Professor Templeman, “it will probably follow that he will do better work academically.”
And finally:
Educational research has discovered that your I.Q. is intimately related to your
vocabulary. Take a standard vocabulary test and then an intelligence test—the results in
both will be substantially the same.

YOU CAN INCREASE YOUR VOCABULARY
The more extensive your vocabulary, the better your chances for success, other things
being equal—success in attaining your educational goals, success in moving ahead in your
business or professional career, success in achieving your intellectual potential.
And you can increase your vocabulary—faster and easier than you may realize.
You can, in fact, accomplish a tremendous gain in less than two to three months of
concentrated e ort, even if you do only one session a day—in less time if you do two or
more sessions a day.
Furthermore—
You can start improving your vocabulary immediately—and within a few days you can be
cruising along at such a rapid rate that there will be an actual change in your thinking, in your
ability to express your thoughts, and in your powers of understanding.
Does this sound as if I am promising you the whole world in a neat package with a pretty
pink ribbon tied around it? I am. And I am willing to make such an unquali ed promise
because I have seen what happens to those of my students at New York University and at
Rio Hondo College in Whittier, California, who make sincere, methodical e orts to learn
more, many more, words.

2
HOW TO START BUILDING YOUR VOCABULARY

When you have finished working with this book, you will no longer be the same person.
You can’t be.
If you honestly read every page, if you do every exercise, if you take every test, if you
follow every principle, you will go through an intellectual experience that will e ect a
radical change in you.
For if you systematically increase your vocabulary, you will also sharpen and enrich your
thinking; push back your intellectual horizons; build your self-assurance; improve your
facility in handling the English language and thereby your ability to express your thoughts
e ectively; and acquire a deeper understanding of the world in general and of yourself in
particular.
Increasing your vocabulary does not mean merely learning the de nitions of large
numbers of obscure words; it does not mean memorizing scores of unrelated terms. What it
means—what it can only mean—is becoming acquainted with the multitudinous and
fascinating phenomena of human existence for which words are, obviously, only the verbal
descriptions.
Increasing your vocabulary—properly, intelligently, and systematically—means treating
yourself to an all-round, liberal education.
And surely you cannot deny that such an experience will change you intellectually—
Will have a discernible e ect on your methods of thinking—on your store of information
—on your ability to express your ideas—on your understanding of human problems.

HOW CHILDREN INCREASE THEIR VOCABULARIES
The typical ten-year-old, you will recall, has a recognition vocabulary of over twenty
thousand words—and has been learning many hundreds of new words every year since the
age of four.
You were once that typical child.
You were once an accomplished virtuoso at vocabulary building.
What was your secret?
Did you spend hours every day poring over a dictionary?
Did you lull yourself to sleep at night with Webster’s Unabridged?
Did you keep notebooks full of all the new words you ever heard or read?
Did you immediately look up the meaning of any new word that your parents or older
members of your family used?
Such procedures would have struck you as absurd then, as absurd as they would be for
you today.
You had a much better, much more effective, and considerably less self-conscious method.
Your method was the essence of simplicity: day in and day out you kept learning; you
kept squeezing every possible ounce of learning out of every waking moment; you were an
eternal question box, for you had a constant and insatiable desire to know and understand.

HOW ADULTS STOP BUILDING THEIR VOCABULARIES
Then, eventually, at some point in your adult life (unless you are the rare exception), you
gradually lost your compulsive drive to discover, to figure out, to understand, to know.
Eventually, therefore, you gradually lost your need to increase your vocabulary—your
need to learn the words that could verbalize your new discoveries, your new understanding,
your new knowledge.
Roland Gelatt, in a review of Caroline Pratt’s book I Learn from Children, describes this
phenomenon as follows:
All normal human beings are born with a powerful urge to learn. Almost all of them
lose this urge, even before they have reached maturity. It is only the few … who are so
constituted that lack of learning becomes a nuisance. This is perhaps the most insidious
of human tragedies.
Children are wonders at increasing their vocabularies because of their “powerful urge to
learn.” They do not learn solely by means of words, but as their knowledge increases, so
does their vocabulary—for words are the symbols of ideas and understanding.
(If you are a parent, you perhaps remember that crucial and trying period in which your
child constantly asked “Why?” The “Why?” is the child’s method of nding out. How many
adults that you know go about asking and thinking “Why?” How often do you yourself do
it?)
The adults who “lose this urge,” who no longer feel that “lack of learning becomes a
nuisance,” stop building their vocabularies. They stop learning, they stop growing
intellectually, they stop changing. When and if such a time comes, then, as Mr. Gelatt so
truly says, “This is perhaps the most insidious of human tragedies.” But fortunately the
process is far from irreversible.
If you have lost the “powerful urge to learn,” you can regain it—you can regain your
need to discover, to figure out, to understand, to know.
And thus you can start increasing your vocabulary at the same rate as when you were a
child.
I am not spouting airy theory. For over thirty- ve years I have worked with thousands of
adults in my college courses in vocabulary improvement, and I can state as a fact, and
without qualification, that:
If you can recapture the “powerful urge to learn” with which you were born, you can go on
increasing your vocabulary at a prodigious rate—
No matter what your present age.

WHY AGE MAKES LITTLE DIFFERENCE IN VOCABULARY BUILDING
I repeat, no matter what your present age.
You may be laboring under a delusion common to many older people.
You may think that after you pass your twenties you rapidly and inevitably lose your
ability to learn.
That is simply not true.
There is no doubt that the years up to eighteen or twenty are the best period for
learning. Your own experience no doubt bears that out. And of course for most people more
learning goes on faster up to the age of eighteen or twenty than ever after, even if they
live to be older than Methuselah. (That is why vocabulary increases so rapidly for the rst
twenty years of life and comparatively at a snail’s pace thereafter.)
But (and follow me closely)—
The fact that most learning is accomplished before the age of twenty does not mean that
very little learning can be achieved beyond that age.
W h a t is done by most people and what can be done under proper guidance and
motivation are two very, very di erent things—as scienti c experiments have conclusively
shown.
Furthermore—
The fact that your learning ability may be best up to age twenty does not mean that it is
absolutely useless as soon as your twentieth birthday is passed.
Quite the contrary.
Edward Thorndike, the famous educational psychologist, found in experiments with
people of all ages that although the learning curve rises spectacularly up to twenty, it
remains steady for at least another ve years. After that, ability to learn (according to
Professor Thorndike) drops very, very slowly up to the age of thirty- ve, and drops a bit
more but still slowly beyond that age.
And—
Right up to senility the total decrease in learning ability after age twenty is never more
than 15 per cent!
That does not sound, I submit, as if no one can ever learn anything new after the age of
twenty.
Believe me, the old saw that claims you cannot teach an old dog new tricks is a baseless,
if popular, superstition.
So I repeat: no matter what your age, you can go on learning e ciently, or start learning
once again if perhaps you have stopped.
You can be thirty, or forty, or fifty, or sixty, or seventy—or older.
No matter what your age, you can once again increase your vocabulary at a prodigious
rate—providing you recapture the “powerful urge to learn” that is the key to vocabulary
improvement.
Not the urge to learn “words”—words are only symbols of ideas.
But the urge to learn facts, theories, concepts, information, knowledge, understanding—
call it what you will.

Words are the symbols of knowledge, the keys to accurate thinking. Is it any wonder then
that the most successful and intelligent people in this country have the biggest
vocabularies?
It was not their large vocabularies that made these people successful and intelligent, but
their knowledge.
Knowledge, however, is gained largely through words.
In the process of increasing their knowledge, these successful people increased their
vocabularies.
Just as children increase their vocabulary at a tremendous, phenomenal rate during those
years when their knowledge is increasing most rapidly.
Knowledge is chie y in the form of words, and from now on, in this book, you will be
thinking about, and thinking with, new words and new ideas.

WHAT THIS BOOK CAN DO FOR YOU
This book is designed to get you started building your vocabulary—e ectively and at jetpropelled speed—by helping you regain the intellectual atmosphere, the keen, insatiable
curiosity, the “powerful urge to learn” of your childhood.
The organization of the book is based on two simple principles: 1) words are the verbal
symbols of ideas, and 2) the more ideas you are familiar with, the more words you know.
So, chapter by chapter, we will start with some central idea—personality types, doctors,
science, unusual occupations, liars, actions, speech habits, insults, compliments, etc.—and
examine ten basic words that express various aspects of the idea. Then, using each word as
a springboard, we will explore any others which are related to it in meaning or derivation,
so that it is not unlikely that a single chapter may discuss, teach, and test close to one
hundred important words.
Always, however, the approach will be from the idea. First there will be a “teaser
preview” in which the ideas are brie y hinted at; then a “headline,” in which each idea is
examined somewhat more closely; next a clear, detailed paragraph or more will analyze the
idea in all its rami cations; nally the word itself, which you will meet only after you are
completely familiar with the idea.
In the etymology (derivation of words) section, you will learn what Greek or Latin root
gives the word its unique meaning and what other words contain the same, or related,
roots. You will thus be continually working in related elds, and there will never be any
possibility of confusion from “too muchness,” despite the great number of words taken up
and tested in each chapter.
Successful people have superior vocabularies. People who are intellectually alive and
successful in the professional or business worlds are accustomed to dealing with ideas, are
constantly on the search for new ideas, build their lives and their careers on the ideas they
have learned. And it is to readers whose goal is successful living (in the broadest meaning
of the word successful) that this book is addressed.

A NOTE ON TIME SCHEDULES
From my experience over many years in teaching, I have become a rm believer in
setting a goal for all learning and a schedule for reaching that goal.
You will discover that each chapter is divided into approximately equal sessions, and that
each session will take from thirty to forty- ve minutes of your time, depending on how
rapidly or slowly you enjoy working—and bear in mind that everyone has an optimum rate
of learning.
For best results, do one or two sessions at a time—spaced studying, with time between
sessions so that you can assimilate what you have learned, is far more e cient, far more
productive, than gobbling up great amounts in indigestible chunks.
Come back to the book every day, or as close to every day as the circumstances of your
life permit.
Find a schedule that is comfortable for you, and then stick to it.
Avoid interrupting your work until you have completed a full session, and always decide,
before you stop, exactly when you will plan to pick up the book again.
Working at your own comfortable rate, you will likely nish the material in two to three
months, give or take a few weeks either way.
However long you take, you will end with a solid feeling of accomplishment, a new
understanding of how English words work, and—most important—how to make words work for
you.

3
HOW TO TALK ABOUT PERSONALITY TYPES
(Sessions 1–3)

TEASER PREVIEW
What word best describes your personality if you:
are interested solely in your own welfare?
constantly talk about yourself?
dedicate your life to helping others?
turn your mind inward?
turn your mind outward?
hate humanity?
hate women?
hate marriage?
lead a lonely, austere existence?

SESSION 1
Every human being is, in one way or another, unique.
Everyone’s personality is determined by a combination of genetic and environmental
factors.
Let us examine ten personality types (one of which might by chance be your very own)
that result from the way culture, growth, family background, and environment interact
with heredity.
And, of course, we begin not with the words, but with the ideas.

IDEAS
1. me first
Your attitude to life is simple, direct, and aboveboard—every decision you make is based
on the answer to one question: “What’s in it for me?” If your selfishness, greed, and ruthless
desire for self-advancement hurt other people, that’s too bad. “This is a tough world, pal,
dog eat dog and all that, and I, for one, am not going to be left behind!”
An egoist
2. the height of conceit
“Now, let’s see. Have you heard about all the money I’m making? Did I tell you about my
latest amorous conquest? Let me give you my opinion—I know, because I’m an expert at
practically everything!” You are boastful to the point of being obnoxious—you have only
one string to your conversational violin, namely, yourself; and on it you play a number of
monotonous variations: what you think, what you have done, how good you are, how you
would solve the problems of the world, etc. ad nauseam.
An egotist
3. let me help you
You have discovered the secret of true happiness—concerning yourself with the welfare
of others. Never mind your own interests, how’s the next fellow getting along?
An altruist
4. leave me alone

Like a biochemist studying a colony of bacteria under the microscope, you minutely
examine your every thought, feeling, and action. Probing, futile questions like “What do
other people think of me?”, “How do I look?”, and “Maybe I shouldn’t have said that?” are
your constant nagging companions, for you are unable to realize that other people do not
spend as much time and energy analyzing you as you think.
You may seem unsocial, yet your greatest desire is to be liked and accepted. You may be
shy and quiet, you are often moody and unhappy, and you prefer solitude or at most the
company of one person to a crowd. You have an aptitude for creative work and are
uncomfortable engaging in activities that require cooperation with other people. You may
even be a genius, or eventually turn into one.
An introvert
5. let’s do it together
You would be great as a teacher, counselor, administrator, insurance agent. You can
always become interested—sincerely, vitally interested—in other people’s problems. You’re
the life of the party, because you never worry about the e ect of your actions, never inhibit
yourself with doubts about dignity or propriety. You are usually happy, generally full of
high spirits; you love to be with people—lots of people. Your thoughts, your interests, your
whole personality are turned outward.
An extrovert
6. neither extreme
You have both introverted and extroverted tendencies—at di erent times and on
di erent occasions. Your interests are turned, in about equal proportions, both inward and
outward. Indeed, you’re quite normal—in the sense that your personality is like that of
most people.
An ambivert
7. people are no damn good
Cynical, embittered, suspicious, you hate everyone. (Especially, but never to be admitted,
yourself?) The perfectibility of the human race? “Nonsense! No way!” The stupidity, the
meanness, and the crookedness of most mortals (“Most? Probably all!”)—that is your
favorite theme.
A misanthrope
8. women are no damn good

Sometime in your dim past, you were crossed, scorned, or deeply wounded by a woman
(a mother, or mother gure, perhaps?). So now you have a carefully constructed defense
against further hurt—you hate all women.
A misogynist
9. “marriage is an institution—and who wants to live in an institution?”
You will not make the ultimate legal commitment. Members of the opposite sex are great
as lovers, roommates, apartment- or house-sharers, but not as lawfully wedded spouses. The
ties that bind are too binding for you. You may possibly believe, and possibly, for yourself,
be right, that a commitment is deeper and more meaningful if freedom is available without
judicial proceedings.
A misogamist
10. “… that the flesh is heir to …”
Self-denial, austerity, lonely contemplation—these are the characteristics of the good life,
so you claim. The simplest food and the least amount of it that will keep body and soul
together, combined with abstinence from eshly, earthly pleasures, will eventually lead to
spiritual perfection—that is your philosophy.
An ascetic

USING THE WORDS
You have been introduced to ten valuable words—but in each case, as you have noticed,
you have rst considered the ideas that these words represent. Now say the words—each
one is respelled phonetically so that you will be sure to pronounce it correctly.1
Say each word aloud. This is the rst important step to complete mastery. As you hear a
word in your own voice, think of its meaning. Are you quite clear about it? If not, reinforce
your learning by rereading the explanatory paragraph or paragraphs.
Can you pronounce the words?
1. egoist

EE′-gō-ist

2. egotist

EE′-gō-tist

3. altruist

AL′-tr -ist

4. introvert

IN′-trƏ-vurt′

5. extrovert

EKS′-trƏ-vurt′

6. ambivert

AM′-bƏ-vurt′

7. misanthrope

MIS′-Ən-thrōp′

8. misogynist

mƏ-SOJ′-Ə-nist

9. misogamist

mƏ-SOG′-Ə-mist

10. ascetic

Ə-SET′-ik

Can you work with the words?
You have taken two long steps toward mastery of the expressive words in this chapter—
you have thought about the ideas behind them, and you have said them aloud.
For your third step, match each personality with the appropriate characteristic, action, or
attitude.
1. egoist

a. turns thoughts inward

2. egotist

b. hates marriage

3. altruist

c. talks about accomplishments

4. introvert

d. hates people

5. extrovert

e. does not pursue pleasures of the flesh

6. ambivert

f. is interested in the welfare of others

7. misanthrope

g. believes in self-advancement

8. misogynist

h. turns thoughts both inward and outward

9. misogamist

i. hates women

10. ascetic

j. turns thoughts outward

KEY: 1–g, 2–c, 3–f, 4–a, 5–j, 6–h, 7–d, 8–i, 9–b, 10–e

Do you understand the words?

Now that you are becoming more and more involved in these ten words, nd out if they
can make an immediate appeal to your understanding. Here are ten questions—can you
indicate, quickly, and without reference to any previous de nitions, whether the correct
answer to each of these questions is yes or no?
. Is an egoist selfish?
YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

. Is modesty one of the characteristics of the egotist?

. Is an altruist selfish?

. Does an introvert pay much attention to himself?

. Does an extrovert prefer solitude to companionship?

. Are most normal people ambiverts?

. Does a misanthrope like people?

. Does a misogynist enjoy the company of women?

. Does an ascetic lead a life of luxury?

. Does a misogamist try to avoid marriage?

KEY: 1–yes, 2–no, 3–no, 4–yes, 5–no, 6–yes, 7– no, 8–no, 9–no, 10–yes

Can you recall the words?

You have thus far reinforced your learning by saying the words aloud, by matching them
to their definitions, and by responding to meaning when they were used in context.
Can you recall each word, now, without further reference to previous material? And can
you spell it correctly?
. Who lives a lonely, austere life?
1. A_________________
. Whose interests are turned outward?
2. E_________________
. Who is supremely selfish?
3. E_________________
. Who hates people?
4. M_________________
. Whose interests are turned both inward and outward?
5. A_________________
. Who is incredibly conceited?
6. E_________________
. Who is more interested in the welfare of others than in his own?
7. A_________________
. Who hates women?
8. M_________________
. Whose interests are turned inward?
9. I_________________
. Who hates marriage?
10. M_________________

KEY: 1–ascetic, 2–extrovert, 3–egoist, 4–misanthrope, 5–ambivert, 6–egotist, 7–altruist, 8–
misogynist, 9–introvert, 10–misogamist
(End of Session 1)

SESSION 2
ORIGINS AND RELATED WORDS
Every word in the English language has a history—and these ten are no exception. In
this section you will learn a good deal more about the words you have been working with;
in addition, you will make excursions into many other words allied either in meaning, form,
or history to our basic ten.
1. the ego
Egoist and egotist are built on the same Latin root—the pronoun ego, meaning I. I is the
greatest concern in the egoist’s mind, the most overused word in the egotist’s vocabulary.
(Keep the words di erentiated in your own mind by thinking of the t in talk, and the
additional t in egotist.) Ego itself has been taken over from Latin as an important English
word and is commonly used to denote one’s concept of oneself, as in, “What do you think
your constant criticisms do to my ego?” Ego has also a special meaning in psychology—but
for the moment you have enough problems without going into that.
If you are an egocentric (ee′-gō-SEN′-trik), you consider yourself the center of the universe
—you are an extreme form of the egoist. And if you are an egomaniac (ee′-gō-MAY′-nee-ak),
you carry egoism to such an extreme that your needs, desires, and interests have become a
morbid obsession, a mania. The egoist or egotist is obnoxious, the egocentric is intolerable,
and the egomaniac is dangerous and slightly mad.
Egocentric is both a noun (“What an egocentric her new roommate is!”) and an adjective
(“He is the most egocentric person I have ever met!”).
To derive the adjective form of egomaniac, add -al, a common adjective su x. Say the
adjective aloud:
egomaniacal

ee′-gō-mƏ-NĪ′-Ə-kƏl

2. others
In Latin, the word for other is alter, and a number of valuable English words are built on
this root.
Altruism (AL′-tr -iz-Əm), the philosophy practiced by altruists, comes from one of the
variant spellings of Latin alter, other. Altruistic (al-tr -IS′-tik) actions look toward the
bene t of others. If you alternate (AWL′-tƏr-nayt′), you skip one and take the other, so to
speak, as when you play golf on alternate (AWL′-tƏr-n Ət) Saturdays.
An alternate (AWL′-tƏr-n Ət) in a debate, contest, or convention is the other person who
will take over if the original choice is unable to attend. And if you have no alternative (awlTUR′-n Ə-tiv), you have no other choice.

You see how easy it is to understand the meanings of these words once you realize that
they all come from the same source. And keeping in mind that alter means other, you can
quickly understand words like alter ego, altercation, and alteration.
An alteration (awl′-tƏ-RAY′-shƏn) is of course a change—a making into something other.
When you alter (AWL′-tƏr) your plans, you make other plans.
An altercation (awl′-tƏr-KAY′-shƏn) is a verbal dispute. When you have an altercation with
someone, you have a violent disagreement, a “ ght” with words. And why? Because you
ha ve other ideas, plans, or opinions than those of the person on the other side of the
argument. Altercation, by the way, is stronger than quarrel or dispute—the sentiment is more
heated, the disagreement is likely to be angry or even hot-tempered, there may be recourse,
if the disputants are human, to profanity or obscenity. You have altercations, in short, over
pretty important issues, and the word implies that you get quite excited.
Alter ego (AWL′-tƏr EE′-gō), which combines alter, other, with ego, I, self, generally refers
to someone with whom you are so close that you both do the same things, think alike, react
similarly, and are, in temperament, almost mirror images of each other. Any such friend is
your other I, your other self, your alter ego.

USING THE WORDS
Can you pronounce the words?
Digging a little into the derivation of three of our basic words, egoist, egotist, and altruist,
has put us in touch with two important Latin roots, ego, I, self, and alter, other, and has
made it possible for us to explore, with little di culty, many other words derived from
these roots. Pause now, for a moment, to digest these new acquisitions, and to say them
aloud.
1. ego

EE′-gō

2. egocentric

ee-gō-SEN′-trik

3. egomaniac

ee-gō-MAY′-nee-ak

4. egomaniacal

ee′-gō-mƏ-NĪ′-Ə-kƏl

5. altruism

AL′-tr -iz-Əm

6. altruistic

al-tr -IS′-tik

7. to alternate (v.)

AWL′-tƏr-nayt′

8. alternate (adj. or noun)

AWL′-tƏr-n Ət

9. alternative

awl-TUR′-n Ə-tiv

10. alteration

awl′-tƏr-AY′-shƏn

11. to alter

AWL′-tƏr

12. altercation

awl′-tƏr-KAY′-shƏn

13. alter ego

AWL′-tƏr EE′-gō

Can you work with the words? (I)
You have seen how these thirteen words derive from the two Latin roots ego, I, self, and
alter, other, and you have pronounced them aloud and thereby begun to make them part of
your active vocabulary.
Are you ready to match definitions to words?
1. ego

a. one who is excessively fixated on his own
desires, needs, etc.

2. egocentric

b. to change

3. altruism

c. argument

4. to alternate

d. one’s concept of oneself

5. to alter

e. to take one, skip one, etc.

6. altercation

f. philosophy of putting another’s welfare
above one’s own

KEY: 1–d, 2–a, 3–f, 4–e, 5–b, 6–c

Can you work with the words? (II)
1. egomaniacal

a. a change

2. altruistic

b. other possible

3. alternative

c. interested in the welfare of others

4. alteration

d. one’s other self

5. alter ego

e. a choice

6. alternate (adj.)

f. morbidly, obsessively wrapped up in
oneself

KEY: 1–f, 2–c, 3–e, 4–a, 5–d, 6–b

Do you understand the words?

If you have begun to understand these thirteen words, you will be able to respond to the
following questions.
. Is rejection usually a blow to one’s ego?
YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

. Are egocentric people easy to get along with?

. Does an egomaniac have a normal personality?

. Are egomaniacal tendencies a sign of maturity?

. Is altruism a characteristic of selfish people?

. Are altruistic tendencies common to egoists?

. Is an alternate plan necessarily inferior?

. Does an alternative allow you some freedom of choice?

. Does alteration imply keeping things the same?

. Do excitable people often engage in altercations?

. Is your alter ego usually quite similar to yourself?

KEY: 1–yes, 2–no, 3–no, 4–no, 5–no, 6–no, 7–no, 8–yes, 9–no, 10–yes, 11–yes

Can you recall the words?

Have you learned these words so well that you can summon each one from your mind
when a brief de nition is o ered? Review rst if necessary; then, without further reference
to previous pages, write the correct word in each blank. Make sure to check your spelling
when you refer to the Key.
one’s other self
1. A_________________
to change
2. A_________________
a heated dispute
3. A_________________
. excessively, morbidly obsessed with one’s own needs, desires, or ambitions
4. E_________________
unselfish; more interested in the welfare of others than in one’s own
5. A_________________
utterly involved with oneself; self-centered
6. E_________________
a choice
7. A_________________
one who substitutes for another
8. A_________________

KEY: 1–alter ego, 2–alter, 3–altercation, 4–egomaniacal, 5–altruistic, 6–egocentric, 7–
alternative, 8–alternate
(End of Session 2)

SESSION 3
ORIGINS AND RELATED WORDS
1. depends how you turn
Introvert, extrovert, and ambivert are built on the Latin verb verto, to turn. If your thoughts
are constantly turned inward (intro-), you are an introvert; outward (extro-), an extrovert;
and in both directions (ambi-), an ambivert. The pre x ambi-, both, is also found in
ambidextrous (am′-bƏ-DEKS′-trƏs ) , able to use both hands with equal skill. The noun is
ambidexterity (am′-bƏ-deks-TAIR′-Ə-tee).
Dexterous (DEKS′-trƏs) means skillful, the noun dexterity (deks-TAIR′-Ə-tee) is skill. The
ending -ous is a common adjective su x (famous, dangerous, perilous, etc.); -ity is a common
noun suffix (vanity, quality, simplicity, etc.).
(Spelling caution: Note that the letter following the t- in ambidextrous is -r, but that in
dexterous the next letter is -e.)
Dexter is actually the Latin word for right hand—in the ambidextrous person, both hands
are right hands, so to speak.
The right hand is traditionally the more skillful one; it is only within recent decades that
we have come to accept that “lefties” or “southpaws” are just as normal as anyone else—
and the term left-handed is still used as a synonym of awkward.
The Latin word for the left hand is sinister. This same word, in English, means threatening,
evil, or dangerous, a further commentary on our early suspiciousness of left-handed persons.
There may still be some parents who insist on forcing left-handed children to change
(though left-handedness is inherited, and as much an integral part of its possessor as eye
color or nose shape), with various unfortunate results to the child—sometimes stuttering or
an inability to read with normal skill.
The French word for the left hand is gauche, and, as you would suspect, when we took this
word over into English we invested it with an uncomplimentary meaning. Call someone
gauche (GŌSH) and you imply clumsiness, generally social rather than physical. (We’re
right back to our age-old misconception that left-handed people are less skillful than righthanded ones.) A gauche remark is tactless; a gauche o er of sympathy is so bumbling as to
be embarrassing; gaucherie (GŌ′-shƏ-ree) is an awkward, clumsy, tactless, embarrassing way
of saying things or of handling situations. The gauche person is totally without finesse.
And the French word for the right hand is droit, which we have used in building our
English word adroit (Ə-DROYT′). Needless to say, adroit, like dexterous, means skillful, but
especially in the exercise of the mental facilities. Like gauche, adroit, or its noun adroitness,
usually is used guratively. The adroit person is quickwitted, can get out of di cult spots
cleverly, can handle situations ingeniously. Adroitness is, then, quite the opposite of
gaucherie.

2. love, hate, and marriage
Misanthrope, misogynist, and misogamist are built on the Greek root misein, to hate. The
misanthrope hates mankind (Greek anthropos, mankind); the misogynist hates women (Greek
gyne, woman); the misogamist hates marriage (Greek gamos, marriage).
Anthropos, mankind, is also found in anthropology (an-thrƏ-POL′-Ə-jee), the study of the
development of the human race; and in philanthropist (fƏ-LAN′-thrƏ-pist), one who loves
mankind and shows such love by making substantial nancial contributions to charitable
organizations or by donating time and energy to helping those in need.
The root gyne, woman, is also found in gynecologist (gīn-Ə-KOL′-Ə-jist or jīn-KOL′-Ə-jist),
the medical specialist who treats female disorders. And the root gamos, marriage, occurs
also in monogamy (mƏ-NOG′-Ə-mee), bigamy (BIG′-Ə-mee), and polygamy (p Ə-LIG′-Ə-mee).
(As we will discover later, monos means one, bi- means two, polys means many.)
So monogamy is the custom of only one marriage (at a time).
Bigamy, by etymology, is two marriages—in actuality, the unlawful act of contracting
another marriage without divorcing one’s current legal spouse.
A n d polygamy, by derivation many marriages, and therefore etymologically denoting
plural marriage for either males or females, in current usage generally refers to the custom
practiced in earlier times by the Mormons, and before them by King Solomon, in which the
man has as many wives as he can a ord nancially and/or emotionally. The correct, but
rarely used, term for this custom is polygyny (p Ə-LIJ′-Ə-nee)—polys, many, plus gyne,
woman.
What if a woman has two or more husbands, a form of marriage practiced in the
Himalaya Mountains of Tibet? That custom is called polyandry (pol-ee-AN′-dree), from polys
plus Greek andros, male.
3. making friends with suffixes
English words have various forms, using certain su xes for nouns referring to persons,
other suffixes for practices, attitudes, philosophies, etc, and still others for adjectives.
Consider:
Person

Practice, etc.

Adjective

1. misanthrope or misanthropist

misanthropy

misanthropic

2. misogynist

misogyny

3. gynecologist

gynecology

gynecological

4. monogamist

monogamy

monogamous

5. bigamist

bigamy

bigamous

6. polygamist

polygamy

polygamous

misogynous or
misogynistic

7. polygynist

polygyny

polygynous

8. polyandrist

polyandry

polyandrous

9. philanthropist

philanthropy

philanthropic

10. anthropologist

anthropology

anthropological

You will note, then, that -ist is a common su x for a person; -y for a practice, attitude,
etc.; and -ic or -ous for an adjective.
4. living alone and liking it
Ascetic is from the Greek word asketes, monk or hermit.
A monk lives a lonely life—not for him the pleasures of the eshpots, the laughter and
merriment of convivial gatherings, the dissipation of high living. Rather, days of
contemplation, study, and rough toil, nights on a hard bed in a simple cell, and the kind of
self-denial that leads to a purification of the soul.
That person is an ascetic who leads an existence, voluntarily of course, that compares in
austerity, simplicity, and rigorous hardship with the life of a monk.
The practice is asceticism (Ə-SET′-Ə-siz-Əm), the adjective ascetic.

REVIEW OF ETYMOLOGY
Notice how e ciently you can master words by understanding their etymological
structure. Stop for a moment to review the roots, pre xes, and su xes you have studied.
Can you recall a word we have discussed in this chapter that is built on the indicated prefix,
root, or suffix?
PREFIX, ROOT, SUFFIX

MEANING

EXAMPLE

1. ego

self, I

_______________

2. alter

other

_______________

3. intro-

inside

_______________

4. extro-

outside

_______________

5. verto

turn

_______________

6. ambi-

both

_______________

7. misein

hate

_______________

8. anthropos

mankind

_______________

9. gyne

woman

_______________

10. gamos

marriage

_______________

11. asketes

monk

_______________

12. centrum

center

_______________

13. mania

madness

_______________

14. dexter

right hand

_______________

15. sinister

left hand

_______________

16. gauche

left hand

_______________

17. droit

right hand

_______________

18. monos

one

_______________

19. bi-

two

_______________

20. polys

many

_______________

21. andros

male

_______________

22. -ist

person who (noun suffix)

_______________

23. -y
24. -ous
25. -ity

Practice, custom, etc. (noun
suffix)
adjective suffix

_______________
_______________

quality, condition, etc. (noun
suffix)

_______________

USING THE WORDS
Can you pronounce the words? (I)
Say each word aloud! Hear it in your own voice! Say it often enough so that you feel
comfortable with it, noting carefully from the phonetic respelling exactly how it should sound.
Remember that the rst crucial step in mastering a word is to be able to say it with ease
and assurance.
1. ambidextrous

am-bƏ-DEKS′-trƏs

2. ambidexterity

am′-bƏ-deks-TAIR′-Ə-tee

3. dexterous

DEKS′-trƏs

4. dexterity

deks-TAIR′-Ə-tee

5. sinister
6. gauche

SIN′-Ə-stƏr
GŌSH (Say the English word go, then quickly
add -sh.)

7. gaucherie

GŌ′-shƏ-ree

8. adroit

Ə-DROYT′

9. adroitness

Ə-DROYT′-n Əss

10. anthropology

an-tbrƏ-POL′-Ə-jee

11. anthropologist

an-thrƏ-POL′-Ə-jist

12. anthropological

an′-thrƏ-p Ə-LOJ′-Ə-kƏl

13. philanthropist

fƏ-LAN′-thrƏ-pist

14. philanthropy

fƏ-LAN′-thrƏ-pee

15. philanthropic

fil-Ən-THROP′-ik

16. gynecologist

gīn (or jin or jīn)-Ə-KOL′-Ə-jist

17. gynecology

gīn (or jin or jīn)-Ə-KOL′-Ə-jee

18. gynecological

gīn (or jin or jīn)-Ə-kƏ-LOJ′-Ə-kƏl

19. monogamist

mƏ-NOG′-Ə-mist

20. monogamy

mƏ-NOG′-Ə-mee

21. monogamous

mƏ-NOG′-Ə-mƏs

Can you pronounce the words? (II)
1. bigamist

BIG′-Ə-mist

2. bigamy

BIG′-Ə-mee

3. bigamous

BIG′-Ə-mƏs

4. polygamist

p Ə-LIG′-Ə-mist

5. polygamy

p Ə-LIG′-Ə-mee

6. polygamous

p Ə-LIG-′Ə-mƏs

7. polygynist

p Ə-LIJ′-Ə-nist

8. polygyny

p Ə-LIJ′-Ə-nee

9. polygynous

p Ə-LIJ′-Ə-n Əs

10. polyandrist

pol-ee-AN′-drist

11. polyandry

pol-ee-AN′-dree

12. polyandrous

pol-ee-AN′-drƏs

13. misanthropist

mis-AN′-thrƏ-pist

14. misanthropy

mis-AN′-thrƏ-pee

15. misanthropic

mis-Ən-THROP′-ik

16. misogyny

mƏ-SOJ′-Ə-nee

17. misogynous

mƏ-SOJ′-Ə-n Əs

18. misogynistic

mƏ-soj′-Ə-NIS′-tik

19. misogamy

mƏ-SOG′-Ə-mee

20. misogamous

mƏ-SOG-Ə-mƏs

21. asceticism

Ə-SET-Ə-siz-Əm

Can you work with the words? (I)
Check on your comprehension! See how successfully you can match words and meanings!
1. ambidextrous

a. evil, threatening

2. dexterous

b. hating mankind

3. sinister

c. skillful

4. gauche

d. awkward

5. misanthropic

e. capable of using both hands with equal
skill

KEY: 1–e, 2–c, 3–a, 4–d, 5–b

Can you work with the words? (II)
1. anthropology

a. system of only one marriage

2. gynecology

b. hatred of women

3. monogamy

c. illegal plurality of marriages

4. bigamy

d. study of human development

5. misogyny

e. study of female ailments

KEY: 1–d, 2–e, 3–a, 4–c, 5–b

Can you work with the words? (III)
1. polygamy

a. devotion to a lonely and austere life

2. misogamy

b. skill, cleverness

3. asceticism

c. custom in which one man has many wives

4. philanthropy

d. love of mankind

5. adroitness

e. hatred of marriage

KEY: 1–c, 2–e, 3–a, 4–d, 5–b

Can you work with the words? (IV)
1. polygynist

a. student of the development of mankind

2. polyandrist

b. one who engages in charitable works

3. anthropologist

c. male with a plurality of wives

4. gynecologist

d. women’s doctor

5. philanthropist

e. female with a plurality of husbands

KEY: 1–c, 2–e, 3–a, 4–d, 5–b

Do you understand the words?

. Can ambidextrous people use either the left or right hand equally well?
YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

. Should a surgeon be manually dexterous?

. Is a sinister-looking person frightening?

. Is gaucherie a social asset?

. Is an adroit speaker likely to be a successful lawyer?

. Is a student of anthropology interested in primitive tribes?

. Does a gynecologist have more male than female patients?

. Is monogamy the custom in Western countries?

. Is a misogamist likely to show tendencies toward polygamy?

. Is a bigamist breaking the law?

. Is a philanthropist generally altruistic?

. Does a misanthropist enjoy human relationships?

. Does a misogynist enjoy female companionship?

. Are unmarried people necessarily misogamous?

. Are bachelors necessarily misogynous?

. Is asceticism compatible with luxurious living and the pursuit of pleasure?

. Does a polyandrist have more than one husband?

YES

NO

KEY: 1–yes, 2–yes, 3–yes, 4–no, 5–yes, 6–yes, 7–no, 8–yes, 9–no, 10–yes, 11–yes, 12–no,
13–no, 14–no, 15–no, 16–no, 17–yes

Can you recall the words?

. philosophy of living austerely
1. A_________________
. hatred of women
2. M_________________
. hatred of marriage
3. M_________________
. hatred of mankind
4. M_________________
. skillful
5. D_________________
. awkward
6. G_________________
. evil, threatening
7. S_________________
. describing hatred of women (adj.)
8. M_________________
or M_________________
. skill
9. A_________________
. pertaining to hatred of marriage. (adj.)
10. M_________________
. pertaining to hatred of mankind (adj.)
11. M_________________
. social custom of plural marriage
12. P_________________
or P_________________
or P_________________
. unlawful state of having more than one spouse
13. B_________________
. doctor specializing in female disorders
14. G_________________
. custom of one marriage at a time
15. M_________________

.

.

.

.

one who hates the human race
16. M_________________
or M_________________
able to use both hands with equal skill
17. A_________________
study of mankind
18. A_________________
one who loves mankind
19. P_________________
skill in the use of both hands
20. A_________________

KEY: 1–asceticism, 2–misogyny, 3–misogamy, 4–misanthropy, 5–dexterous, 6–gauche, 7–
sinister, 8–misogynous or misogynistic, 9–adroitness, 10–misogamous, 11–
misanthropic, 12–polygamy, polyandry, or polygyny, 13–bigamy, 14–gynecologist,
15–monogamy,
16–misanthropist or
misanthrope,
17–ambidextrous,
18–
anthropology, 19–philanthropist, 20–ambidexterity

CHAPTER REVIEW
A. Do you recognize the words?
1. Puts selfish desires first: (a) egoist, (b) egotist, (c) altruist
2. Is self-analytical: (a) extrovert, (b) introvert, (c) ambivert
3. Hates women: (a) misogamist, (b) misanthrope, (c) misogynist
4. One’s other self: (a) altercation, (b) alter ego, (c) alteration
5. Awkward, clumsy: (a) adroit, (b) dexterous, (c) gauche
6. Plural marriage as a custom: (a) bigamy, (b) polygamy, (c) monogamy
7. Study of human development: (a) asceticism, (b) philanthropy, (c) anthropology
8. Plurality of husbands as a custom: (a) misogyny, (b) polygyny, (c) polyandry

KEY: 1–a, 2–b, 3–c, 4–b, 5–c, 6–b, 7–c, 8–c

B. Can you recognize roots?
ROOT

1. ego
EXAMPLE

___________
egoist

2. alter
EXAMPLE

___________
alternative

3. verto
EXAMPLE

___________
introvert

4. misein
EXAMPLE

___________
gynecologist

7. gamos
EXAMPLE

___________
adroit

11. monos
EXAMPLE

___________

dexterous

10. droit
EXAMPLE

___________

egocentric

9. dexter
EXAMPLE

___________

bigamy

8. centrum
EXAMPLE

___________

anthropologist

6. gyne
EXAMPLE

___________

misogynist

5. anthropos
EXAMPLE

MEANING

___________

monogamy

12. andros

___________

EXAMPLE

polyandry

KEY: 1–self, 2–other, 3–to turn, 4–to hate, 5–mankind, 6–woman, 7–marriage, 8–center, 9–
right hand, 10–right hand, 11–one, 12–male

TEASER QUESTIONS FOR THE AMATEUR ETYMOLOGIST
Suppose you met the following words in your reading. Recognizing the roots on which
they are constructed, could you gure out the meanings? Write your answers on the blank
lines.
1. anthropocentric: _________________
2. andromania: _________________
3. gynandrous: _________________
4. monomania: _________________
5. misandrist: _________________
(Answers in Chapter 18.)

STICK TO YOUR TIME SCHEDULE!
In three sessions, you have become acquainted with scores of new, vital, exciting words.
You understand the ideas behind these words, their various forms and spellings, their
pronunciation, their derivation, how they can be used, and exactly what they mean. I do
not wish to press a point unduly, but it is possible that you have learned more new words
in the short time it took you to cover this chapter than the average adult learns in an entire
year. This realization should make you feel both gratified and excited.
Funny thing about time. Aside from the fact that we all, rich or poor, sick or well, have
the same amount of time, exactly twenty-four hours every day (that is looking at time from
a static point of view), it is also true that we can always nd time for the things we enjoy
doing, almost never for the things we nd unpleasant (and that is looking at time from the
dynamic point of view). I am not merely being philosophical—I am sure you will agree
with this concept if you give it a little thought.
If you have enjoyed learning new words, accepting new challenges, gaining new
understanding, and discovering the thrill of successful accomplishment, then make sure to
stay with the time schedule you have set up for yourself.
A crucial factor in successful, ongoing learning is routine.
Develop a comfortable time routine, persevere against all distractions, and you will learn
anything you sincerely want to learn.
So, to give yourself an edge, write here the day and hour you plan to return to your
work:

DAY: ____________________
DATE: ____________________
TIME: ____________________
(End of Session 3)

1

See Introduction, Section 2, Master the pronunciation system.

Brief Intermission One

TEST YOUR GRAMMAR

How good is your English? Have you ever said me and then wondered if it shouldn’t have
been I—or vice versa? Do you sometimes get a little confused about lay and lie or who and
whom? Perhaps you are often a little less than certain about the distinction between effect
and affect, principal and principle, childish and childlike?
Here is a series of quick tests that will show you how skillful you are in using the right
word in the right place, that will give you a reliable indication of how your language
ability compares with the average.

TEST I—EASY
If your English is every bit as good as average, you will have no di culty making a
proper choice in at least eight of the following ten sentences.
1. There is a beautiful moon out tonight and Estelle and I are going for a stroll—would
you like to come along with (she and I, her and me?)
2. Your husband doesn’t believe that you are older than (I, me).
3. Maybe we’re not as rich as (they, them), but I bet we’re a lot happier.
4. Does your child still (lay, lie) down for a nap after lunch?
5. When we saw Mary openly flirting with Nellie’s husband, we (could, couldn’t) hardly
believe our eyes.
6. You should (of, have) put more vermouth into the martini.
7. Does your company (leave, let) you have as long a lunch break as you would like?
8. Harriet feels that her (brothers-in-law, brother-in-laws) are impossible to get along
with.
9. “What (kind of, kind of a) car are you looking for?” asked the salesman.
10. Mrs. White was delighted that the Fennells had invited John and (she, her) to their
party.
Is your English up to par? HERE ARE THE CORRECT ANSWERS
1–her and me, 2–I, 3-they, 4–lie, 5–could, 6–have, 7–let, 8–brothers-in-law, 9–kind of,
10–her

TEST II—HARDER
Choose correctly in at least seven of the following problems to consider that your skill is
distinctly above average—get all ten right to conclude that you rarely, if ever, make an
error in grammar.
1. What (effect, affect) has the new administration’s policies had on investor confidence?
2. A feeling of one’s worth is one of the (principle, principal) goals of psychological
therapy.
3. There’s no sense (in, of) carrying on that way.
4. I can’t remember (who, whom) it was.
5. The infant (lay, laid) quietly sucking its thumb.
6. No one but (she, her) ever made a perfect score on the test.
7. In the early days of frontier history, horse thieves were (hanged, hung).
8. Neither of your responses (are, is) satisfactory.
9. Either of these two small cars, if properly maintained, (is, are) sure to give over thirty
miles per gallon in highway driving.
10. Tell (whoever, whomever) is waiting to come in.
Is your English above average? HERE ARE THE CORRECT ANSWERS
1–effect, 2–principal, 3–in, 4–who, 5–lay, 6–her, 7–hanged, 8–is, 9–is, 10–whoever

TEST III—HARDEST
Now you can discover how close you are to being an expert in English. The next ten
sentences are no cinch—you will be acquitting yourself creditably if you check the correct
word ve times out of ten. And you have every right to consider yourself an expert if you
get nine or ten right.
1. We have just interviewed an applicant (who, whom) the committee believes is best
qualified for the position.
2. She is one of those gifted writers who (turns, turn) out one best seller after another.
3. Don’t sound so (incredulous, incredible); what I am saying is absolutely true.
4. We were totally (disinterested, uninterested) in the offer.
5. This recipe calls for two (cupsful, cupfuls) of sugar.
6. Are you trying to (infer, imply) by those words that he is not to be trusted?
7. We thought the actress to be (she, her), but we weren’t sure.
8. Was it (she, her) you were talking about?
9. Your criteria (is, are) not valid.
10. “It is I who (is, am) the only friend you’ve got,” she told him pointedly.
Are you an expert? HERE ARE THE CORRECT ANSWERS
1–who, 2–turn, 3–incredulous, 4–uninterested, 5–cupfuls, 6–imply, 7–her, 8–she, 9–are,
10–am

4
HOW TO TALK ABOUT DOCTORS
(Sessions 4–6)

TEASER PREVIEW
What is the title of the doctor who specializes in:
internal medicine?
female ailments?
pregnancy and childbirth?
the treatment and care of infants and young children?
skin disorders?
diseases of the eye?
heart problems?
the brain and nervous system?
mental and emotional disturbances?

SESSION 4
In this chapter we discuss ten medical specialists—what they do, how they do it, what they
are called.

IDEAS
1. what’s wrong with you?
To nd out what ails you and why, this specialist gives you a thorough physical
examination, using an impressive array of tests: X ray, blood chemistry, urinalysis,
cardiogram, and so on.
An internist
2. female troubles?
This specialist treats the female reproductive and sexual organs.
A gynecologist
3. having a baby?
This specialist delivers babies and takes care of the mother during and immediately after
the period of her pregnancy.
An obstetrician
4. is your baby ill?
You know the common childhood maladies—mumps, whooping cough, chicken pox,
measles. This specialist limits his practice to youngsters, taking care of babies directly after
birth, supervising their diet and watching over their growth and development, giving them
the series of inoculations that has done so much to decrease infant mortality, and soothing
their anxious parents.
A pediatrician
5. skin clear?

You have heard the classic riddle: “What is the best use for pigskin?” Answer: “To keep
the pig together.” Human skin has a similar purpose: it is, if we get down to fundamentals,
what keeps us all in one piece. And our outer covering, like so many of our internal organs,
is subject to diseases and infections of various kinds, running the gamut from simple acne
and eczemas through impetigo, psoriasis, and cancer. There is a specialist who treats all
such skin diseases.
A dermatologist
6. eyes okay?
The physician whose specialty is disorders of vision (myopia, astigmatism, cataracts,
glaucoma, etc.) may prescribe glasses, administer drugs, or perform surgery.
An ophthalmologist
7. how are your bones?
This specialist deals with the skeletal structure of the body, treating bone fractures,
slipped discs, clubfoot, curvature of the spine, dislocations of the hip, etc., and may correct
a condition either by surgery or by the use of braces or other appliances.
An orthopedist
8. does your heart go pitter-patter?
This specialist treats diseases of the heart and circulatory system.
A cardiologist
9. is your brain working?
This physician specializes in the treatment of disorders of the brain, spinal cord, and the
rest of the nervous system.
A neurologist
10. are you neurotic?
This specialist attempts to alleviate mental and emotional disturbances by means of
various techniques, occasionally drugs or electroshock, more often private or group
psychotherapy.
A psychiatrist

USING THE WORDS
Can you pronounce the words?
Words take on a new color if you hear them in your own voice; they begin to belong to
you more personally, more intimately, than if you merely hear or read them. As always,
therefore, say the words aloud to take the first, crucial step toward complete mastery.
1. internist

in-TURN′-ist

2. gynecologist

gīn (or jin or jīn)-Ə-KOL′-Ə-jist

3. obstetrician

ob-stƏ-TRISH′-Ən

4. pediatrician

pee′-dee-Ə-TRISH′-Ən

5. dermatologist

dur-mƏ-TOL′-Ə-jist

6. ophthalmologist

off-thal-MOL′-Ə-jist

7. orthopedist

awr-thƏ-PEE′-dist

8. cardiologist

kahr-dee-OL′-Ə-jist

9. neurologist

noor-OL′-Ə-jist

10. psychiatrist

sī (or sƏ)-KĪ′-Ə-trist

Can you work with the words?
Match each doctor to the field.
FIELDS

DOCTORS

1. mental or emotional disturbances

a. internist

2. nervous system

b. gynecologist

3. skin

c. obstetrician

4. diagnosis; internal organs

d. pediatrician

5. infants

e. dermatologist

6. female reproductive organs

f. ophthalmologist

7. eyes

g. orthopedist

8. heart

h. cardiologist

9. pregnancy, childbirth

i. neurologist

10. skeletal system

j. psychiatrist

KEY: 1–j, 2–i, 3–e, 4–a, 5–d, 6–b, 7–f, 8–h, 9–c, 10–g

Do you understand the words?

. Is an internist an expert in diagnosis?
YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

. Is a gynecologist familiar with the female reproductive organs?

. Does an obstetrician specialize in diseases of childhood?

. Does a pediatrician deliver babies?

. If you had a skin disease, would you visit a dermatologist?

. If you had trouble with your vision would you visit an orthopedist?

. Is an ophthalmologist an eye specialist?

. Does a cardiologist treat bone fractures?

. Is a neurologist a nerve specialist?

. If you were nervous, tense, overly anxious, constantly fearful for no apparent reasons,
would a psychiatrist be the specialist to see?

KEY: 1–yes, 2–yes, 3–no, 4–no, 5–yes, 6–no, 7–yes, 8–no, 9–yes, 10–yes

Can you recall the words?

Write the name of the specialist you might visit or be referred to:
. for a suspected brain disorder
1. N_________________
. for a thorough internal checkup
2. I_________________
. if you have a skin disease
3. D_________________
. if you have a heart problem
4. C_________________
. if you are tense, fearful, insecure
5. P_________________
. if you are pregnant
6. O_________________
. for some disorder of the female reproductive organs
7. G_________________
. for a checkup for your two-month-old child
8. P_________________
. for faulty vision
9. O_________________
. for curvature of the spine
10. O_________________

KEY:

1–neurologist, 2–internist, 3–dermatologist, 4–cardiologist, 5–psychiatrist, 6–
obstetrician, 7–gynecologist, 8–pediatrician, 9–ophthalmologist, 10–orthopedist
(End of session 4)

SESSION 5
ORIGINS AND RELATED WORDS
1. inside you
Internist and internal derive from the same Latin root, internus, inside. The internist is a
specialist in internal medicine, in the exploration of your insides. This physician determines
the state of your internal organs in order to discover what’s happening within your body to
cause the troubles you’re complaining of.
Do not confuse the internist with the intern (also spelled interne), who is a medical
graduate serving an apprenticeship inside a hospital.
2. doctors for women
The word gynecologist is built on Greek gyne, woman, plus logos, science; etymologically,
gynecology is the science (in actual use, the medical science) of women. Adjective:
gynecological (gīn [or jin or jīn]-Ə-kƏ-LOJ′-Ə-kƏl).
Obstetrician derives from Latin obstetrix, midwife, which in turn has its source in a Latin
verb meaning to stand—midwives stand in front of the woman in labor to aid in the
delivery of the infant.
The su x -ician, as in obstetrician, physician, musician, magician, electrician, etc., means
expert.
Obstetrics (ob-STET′-riks) has only within the last 150 years become a respectable
specialty. No further back than 1834, Professor William P. Dewees assumed the rst chair
o f obstetrics at the University of Pennsylvania and had to brave considerable medical
contempt and ridicule as a result—the delivery of children was then considered beneath the
dignity of the medical profession.
Adjective: obstetric (ob-STET′-rik) or obstetrical (ob-STET′-rƏ-kƏl).
3. children
Pediatrician is a combination of Greek paidos, child; iatreia, medical healing; and -ician,
expert.
Pediatrics (pee-dee-AT′-riks), then, is by etymology the medical healing of a child.
Adjective: pediatric (pee-dee-AT′-rik).
(The ped- you see in words like pedestal, pedal, and pedestrian is from the Latin pedis,
foot, and despite the identical spelling in English has no relationship to Greek paidos.)
Pedagogy (PED-Ə-gō′-jee), which combines paidos with agogos, leading, is, etymologically,
the leading of children. And to what do you lead them? To learning, to development, to

growth, to maturity. From the moment of birth, infants are led by adults—they are taught,
rst by parents and then by teachers, to be self-su cient, to t into the culture in which
they are born. Hence, pedagogy, which by derivation means the leading of a child, refers
actually to the principles and methods of teaching. College students majoring in education
take certain standard pedagogy courses—the history of education; educational psychology;
the psychology of adolescents; principles of teaching; etc. Adjective: pedagogical (ped-ƏGOJ′-Ə-kƏl).
A pedagogue (PED′-Ə-gog) is versed in pedagogy. But pedagogue has an unhappy history.
From its original, neutral meaning of teacher, it has deteriorated to the point where it
refers, today, to a narrow-minded, strait-laced, old-fashioned, dogmatic teacher. It is a word
of contempt and should be used with caution.
Like pedagogue, demagogue (DEM′-Ə-gog) has also deteriorated in meaning. By derivation
a leader (agogos) of the people (demos), a demagogue today is actually one who attempts, in
essence, to mislead the people, a politician who foments discontent among the masses,
rousing them to fever pitch by wild oratory, in an attempt to be voted into office.
Once elected, demagogues use political power to further their own personal ambitions or
fortunes.
Many “leaders” of the past and present, in countries around the world, have been accused
of demagoguery (dem-Ə-GOG′-Ə-ree). Adjective: demagogic (dem-Ə-GOJ′-ik).
4. skin-deep
The dermatologist, whose specialty is dermatology (dur-mƏ-TOL′-Ə-jee), is so named from
Greek derma, skin. Adjective: dermatological (dur′-mƏ-tƏ-LOJ′-Ə-kƏl).
See the syllables derma in any English word and you will know there is some reference to
skin—for example, a hypodermic (hī-p Ə-DUR′-mik) needle penetrates under (Greek, hypos)
the skin; the epidermis (ep-Ə-DUR′-mis) is the outermost layer of skin; a taxidermist (TAKS′-Ədur-mist), whose business is taxidermy (TAKS′-Ə-dur-mee), prepares, stu s, and mounts the
skins of animals; a pachyderm (PAK′-Ə-durm) is an animal with an unusually thick skin, like
an elephant, hippopotamus, or rhinoceros; and dermatitis (dur-mƏ-TĪ′-tis) is the general
name for any skin inflammation, irritation, or infection.
5. the eyes have it
Ophthalmologist—note the ph preceding th—is from Greek ophthalmos, eye, plus logos,
science or study. The specialty is ophthalmology (o ′-thal-MOL′- Ə-jee), the adjective
ophthalmological (off′-thal-mƏ-LOJ′-Ə-kƏl).
An earlier title for this physician, still occasionally used, is oculist (OK′-yƏ-list), from Latin
oculus, eye, a root on which the following English words are also built:
1. ocular (OK′-yƏ-lƏr)—an adjective that refers to the eye
2. monocle (MON′-Ə-kƏl)—a lens for one (monos) eye, sported by characters in old movies

as a symbol of the British so-called upper class
3. binoculars (bƏ-NOK′-yƏ-lƏrz)—field glasses that increase the range of two (bi-) eyes
4. And, strangely enough, inoculate (in-OK′-yƏ-layt′), a word commonly misspelled with
two n’s. When you are inoculated against a disease, an “eye,” puncture, or hole is made in
your skin, through which serum is injected.
Do not confuse the ophthalmologist or oculist, a medical specialist, with two other
practitioners who deal with the eye—the optometrist (op-TOM′-Ə-trist) and optician (opTISH′-Ən).
Optometrists are not physicians, and do not perform surgery or administer drugs; they
measure vision, test for glaucoma, and prescribe and fit glasses.
Opticians ll an optometrist’s or ophthalmologist’s prescription, grinding lenses according to
specifications; they do not examine patients.
Optometrist combines Greek ops